Hogyan tisztul meg a test a halál előtt, Az alkoholmérgezés kezelése

Az ember közvetlen halálának jele a következő: a tüneteket 7 nappal a halál előtt érzi

Elmentél, s a két kislány veled. Elmentél szőke izzás, szőke fényanyag-borongás, szőke szivárvány- mosolygás, szőke csillagárnyék, szőke világomlás, szőke kézízületi fájdalom mint kezelni, szőke mágnestér-bizonyosság, szőke hullámrácshomály-vígaszlebegés, szőke égés-kereszt, szőke föld-illat, szőke növénynedv-erő, szőke szőrpihés kristályalkalom, szőke áldásfürt, szőke nász-cimbalom, szőke hajnaltenyészet, szőke őz-riadalom.

Szelíd őzcsorda-bámészkodás, éjeim, reggeleim fehérsas-vijjogása, mosolygó temetőjárás a szőke nyári szélben. Anyámhoz mentél, s a két kislány veled. Húst vittél, könnyű vörösbort, friss meleg kenyeret dobozos könnyű fehér háncskosárban, s vitted lánglényeged virágos mosoly-ágát, s lángfelhő-méhed két vígasz-virágát, a növekvő testű tudatnövekedés, a növekvő tudatú testnövekedés két közös embermagányát, gennyes bursitis a térd a homály fénnyé tisztúl lassan, s könnyű lényük, mint felhő a magasban bárányosan úszik a kék nehéz higanyban, köröttük fényöröm, s bennük a fény ásványhalmazai hogyan tisztul meg a test a halál előtt, parázslanak tárgyai, dolgai, bonyolúlt szövevényrácslemez-fürtjei a szenvedélynek, mert tudják már, ha most még nem is értik, hogy testükben is az asszony érik, kis testükkel is az asszony érik, az asszony s a halál növekszik testükkel.

A halál s az asszony növekszik testükben. S tudják mi a félelem, s az este, s tudják mi a bűn és a bűnhődés, s tudják mi a büntetés magánya, s tudják mi a betegség s a szégyen, s tudják mi az éhség, jóllakottság, ünnep, mi az asszony havi tisztulása, az anyavér a ködnyereg vattán, tudják hogyan nemződik a gyermek, tudják hogyan születik a gyermek, s játszanak szülést és havi vérzést, halált játszanak és betegséget, szerelmet játszanak, meztelen nemzést, s nem tudják a végtelenség hol van, a téridő, s az ember-jelentés.

Most magam vagyok. Csönd-ágon leng szivem.

Miért lesznek jobban a betegek a haláluk előtt?

Mint piros dió hosszú kék cérnaszálon, mint piros papíros-szív angyalhajas zöld karácsonyfa-ágon, csöndszálon csúszva leng szivem, mint szőrpihe-gyémántrög-kitinküllőkerék lassú pók a sugárcsönd hosszú lengő egyenes testkristályselyemnedv irgalmas póknyálon, a semmi laza lágy pókhálófürtjébe akadva verdes szivem, viaskodva, vergődve nyálrács-semmiben, a nyálszitafüggés hálósemmiben zuhog.

Magányhálóban reng szivem. A gomolyfelhőt nézem, ahogy a városi domb fölött fehér csigaháztornyokkal csúszik és tolong. És lustán leng a tölgyfalomb. Lustán lengve gomolyog a tölgyfadomb. Kásásan suhogva bolyong.

A halál, mint szellemi születés

Önmagával önmagában gomolyog a lusta lassú tölgyfalomb a fénycsörömpölés tág üvegzizegésben, fényszilánkok üvegcsörgése, zúzalék-üveghörgése, s csipkés, szivacsos gömbhömpölygés-gömbgomolygás tölgyfalomb. A csönd csontváza ragyog. Mint óriás ősgyíkcsontváz a csönd kétlábon álló, fölágaskodó szerkezete. Ül fehérvégtelen csigolyahullám Brachioszaurusz farkán a csontvázcsönd, s hegyes hosszú alsó s felső kúpfogsorszakállal ásítva vigyorog.

Az élet és halál szemben álló félként, egymást kizáró és kioltó ellentétpárként való felfogása a középkorban élte virágkorát, képileg a csontváz és az orvos küzdelmeként fogalmazták meg.

Vigyorog, vagy vicsorog. Hiszen ő már csak a csönd, a váz, fölágaskodó titánémely csontváz. Világító csönd. Csöndváz, amelyben a csont világít.

TÖRÖK VILÁG MAGYARORSZÁGON

Csontváz, amelyben a csönd világít. A bordák, a cseppkővízesés fogak, a szemgödrök, az orrlik-szakadás csipketojás csontgödörvonalak hézagaiban és hártyacsont alázat- alján a fény lemezes évgyűrűs gyantaköve ég, mint zátonysziklák apró, szálkás, lemezes, mirigyes, rozsdalegyezős csokorkelyhében a tengervíz zárt áttetsző tartománya: fönt kék a víz, alatta zöld, s a zöld vízréteg alatt a vízalsó sárga parázsrögei, tűzkristályai, aranyszivacs-idomai, s az ásványos sárga víz-szűkűlés alja, mint bíbor szemfenék, a folyékonyság szemfeneke barna, barna retina, barna látóbíbor, barna látóhártya, barna látóideg az aranyrostaszivacs vízalsó hónalja, s barna moszatlebeny málló lebegés, barna szőrbozont örvénylibegés, barna szőrpihék, moszatpelyhek gyöngéd örvényes lobogása, s apró sárga rákok, piros pókok mászkálnak bizseregve az izzadmány ragyogáshomályban, hogyan tisztul meg a test a halál előtt a hajnal hajában a csillagok.

Magam vagyok. Üres csönd-ágon leng szivem.

hogyan tisztul meg a test a halál előtt ízületi betegség neheztelés miatt

Mint az űr fekete ágain a csillagok. Néma űr-ágon leng szivem, mint az éj ágán a csillagok. Magam vagyok ma. Ágamra maradva.

Alkoholmérgezés

Mint az éj fekete háló-ágán függve mocorgó, fénytűbizsergés csillagfürtök, csillagvonaltáblák, csillagszázlábúak, csillagtüdők, csillaghullazátonyok. Ma temetni fogok. Temetni fogok ma. Eltemetem anyám szemlencséjét. Eltemetem a homályrács fényét. Eltemetem a látómagot.

Eltemetem a hullatest-lencsét.

\

Eltemetem a rugalmas lágy, moszatfelhős, bíbor márványeres, szivacsos barna márványfelhős, rozsdavörös szivacshomálylombú puhakemény kocsonyaüveg-csillagot. Eltemetem a fény egyik lényét. Eltemetem a látás egy darabját. Eltemetem az iszony homályát. Eltemetem az iszony vak lángját.

Halál után élet, lét, síkok – szellemvilág, magasabb dimenziók

Eltemetem az iszony magányát. Eltemetem a gyász homálycsöppjét. Eltemetem a magány-tojáslapestét. Eltemetem a gyémántmárvány-belső rozsdarács-ablakot. Eltemetem amit az öregség anyámnak meghagyott. Eltemetem a burjánzás látást-elnémító gőgjét.

Eltemetem ami fényhalál csak, semmitse-öröklét. Eltemetem a látás-kútfedőt. Eltemetem a lencsés szivárványhólyag-fénytemetőt. Eltemetem a kerek márvány- üvegben virágzó szivárványt. Eltemetem az emberélet-szennyes ember-ásványt. Eltemetem a biológiai lét elgombásodott, megpenészedett mocsoküvegét. Eltemetem a bíbor kőmohamolyokkal belűl-virágzó látás-lakatot. Eltemetem a fénygyűlés-hiány rozsdasisakot.

Szilasi Vilmos: Görög derű

Eltemetem a vastag penész-szűzhártya szemgolyó-ablakot. Eltemetem a vaksi tapogatás emberüveg-pontját. Eltemetem a hunyorgó toporgás iszonyfelhő-gombját. Eltemetem a gálicgyökerekkel, szemtyúkszemgyökerekkel befelé-boronás látás-szirom-kavicsot. Eltemetem a fénygyűjtő asszonyüveg-babszem húsát, húsában test-salakját. Eltemetem az öröm hervadását. Eltemetem a zöld halállal páfrányos sötétet.

hogyan tisztul meg a test a halál előtt fájdalomcsillapítók ízületi fájdalmak kezelésére

Eltemetem a sorvadó szemgolyóból kifűrészelt sötétet. Eltemetem a látás lékdugóját, a bánat vércsapos, márványpálcás jégdugóját.

HALOTTAK NAPJA

Eltemetem anyám éjszakáját. Eltemetem az ütődés, botlás, a falnak-zuhanás, szekrény-élhez hullás gyászrücsök-csomóját.

Rúzs Ha valakit nem hirtelen ér a halál, hanem a szervezete működése folyamatszerűen áll le, átesik az agónián, vagyis a haláltusán - írja a femcafe.

Eltemetem a jégbe-zárt páfránydombot. Eltemetem a húsüveg látáspénz-halálidőt, a pénzben hazúg babérkoszorúk nőttek szemhúsodból, laposan, éllel, érrel, vályúval, tenyér-vonalakkal fodrozódva. Eltemetem a szemlencsében kivirágzott rózsakertet. Eltemetem tested egy darabját Halhatatlan Rózsa!

Szeretettel köszöntelek

Vak részletet temetek anyámból. Látásrészletet megfagyott látásnyálból.

hogyan tisztul meg a test a halál előtt glükozamin kondroitin gyógyszer

Anyám testéből egy darab testet. Csöpp gyökérhomály-húslencsét anyám húsából. Temetek egy darabot anyámból. Temetek egy részletet anyámból. Eltemetem anyám kis egészét. Eltemetem anyám meghalt részét. Eltemetem a piciny halottat. Eltemetem a lencsét halottnak. Halottként a halottat halottnak.

Élő halottból kivett halott-mag.

hogyan tisztul meg a test a halál előtt állatok ízületi fájdalmak esetén

Szemgolyóküret véres lencsekaparéka, szemgolyóméhkaparás véres, fényes, foszló embermaradéka. Mint küretben embriót a méhben szétvágják, hosszú ollóval szétnyirbálják, darabolják, s a vérző testbarlangból csipesszel, kanállal húzzák, kaparják mi keveredik nyállal, húggyal, vizenyővel, rettegés-bélsárral: öreg szemgolyódnak magzatkaparása, kürete, irgalmas méhkaparása óta itt van asztalomon, mint vízben a rózsa, mint befőttesüveg vízben egy rózsafej halálerjedt szemlencséd, estéd, vakságod vak pénze, vaksi toporgásod penészes lencséje.

Mint halott embrió alkohol-üvegben.

hogyan tisztul meg a test a halál előtt boka ragasztók tablettáinak törése

S látszik a kék érlomb az ásványhús testben. Eltemetlek vak hús. Rózsával búrjánzó üvegásvány-koldus. Eltemetek anyám húsából egy kis húst. Anyám testéből kis testrészt. Testéből kis testet. Húsából kivett húst. Húsából kimetszett húsásványpénz-holdat. Amit eddig őrzött a víz-rózsaoldat egy hosszúkás barna szemcsöppes-üvegben. Eltemetem akit eddig nem temettem: anyámból anyámat.

Most te vagy a holttest kimetszett szem-magzat. Élő anyám!

hogyan tisztul meg a test a halál előtt lumbális osteochondrozis kezelésére szolgáló gyógyszerek

Tested halott részét eltemetem! Részletekben temetlek anyám! Darabokban temetlek Mama! Szemed be volt kötve, úgy ültél az ágyban, a fehér kötéspánt, könnyes vastag gézpánt alatt vatta-pénzek. Könnyes vatta-felhő, könnyes vatta-lepény, s szemed mint a méhszem, az álladig ért le, szemcsés, pihés, szőrös vívósisak-drótrácsálarc, domború sejtszita-drótdülledésmaszk: a szemüveges fehér gézhordó.

További a témáról